Centrum Roszczeń Ubezpieczeniowych w Lublinie
ul. Górna 10/4
20-005 Lublin
tel.: 507 019 130
tel.: (81) 534 81 13
e-mail: info@cru.pl

Realize your constitutional right

with qualified help

Centrum Roszczeń Ubezpieczeniowych s.c. z siedzibą w Lublinie istnieje od 2004 r. W jego ramach oferujemy Poszkodowanym z województwa lubelskiego oraz pozostałych rejonów Polski kompleksową pomoc prawną związaną z dochodzeniem należnych im odszkodowań. Działając w imieniu Poszkodowanego prowadzimy postępowanie mające na celu uzyskanie pełnego odszkodowania za wszelkie skutki wypadku i innych zdarzeń rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą Zakładów Ubezpieczeń. W swoich szeregach skupiamy doświadczone osoby o gruntownym przygotowaniu merytorycznym, bogatym doświadczeniu zawodowym i wysokiej kulturze osobistej.

Działamy z poszanowaniem dobrych obyczajów, przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy i terminowość w realizowaniu zleceń. Stale podnosimy nasze kwalifikacje merytoryczne, a także konsekwentnie pogłębiamy doświadczenie zawodowe, aby sprostać oczekiwaniom Klientów CRU.

Z uwagi na poufność i zaufanie Klientów oraz obowiązujące przepisy nie możemy umieścić na naszej stronie listy referencyjnej osób korzystających z naszych usług.